• Diğerleri

Recep Tayyip Erdoğan: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"

30 Mart 2020 15:06- Son Güncelleme - 30 Mart 2020 15:07

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millete Sesleniş" konuşması yapıyor..

Aziz Milletim,Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 25’inci toplantısını biraz önce tamamladık. KOVİD-19   hastalığına   karşı   aldığımız   tedbirler   sebebiyle,   butoplantımızı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Toplantımızda,   bakan   arkadaşlarımızla   sağlık   önlemleri,   gıdagüvenliği, kamu güvenliği gibi hususları etraflıca ele aldık. Salgının ilk günlerinden itibaren, Sağlık Bakanlığımız bünyesindeoluşturduğumuz   Bilim   Kurulumuzun   tavsiyeleri doğrultusunda,sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz. Sağlık altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekseyoğun   bakım   yatağı   açısından,   hamdolsun,  diğer   ülkelere   göreoldukça iyi durumdadır. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici kimi ilaçlarakadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. 

Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi   maske,  3  milyonun  üzerinde  N-95   maske,  bir  milyonun üzerinde   koruyucu   tulum,   181   binin   üzerinde   koruyucu   gözlük dağıttık.Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz.  Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizide süratle hizmete açıyoruz. Gerçekten   çok   modern   bir   sağlık   tesisi   olan,   Şehir   Hastanesi standartlarındaki   600   yataklı   Ok meydanı   Hastanemiz   bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Yine Şehir Hastanesi statüsündeki 1.150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şehir Hastanemizi ise, 520’si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Ülkemizin   en   modern   hastanelerinden   biri   olacak   1.000   yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşasında da sona yaklaştık, inşallahonu da Eylül ayında hizmete alacağız.  Böylece Türkiye, sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini, dahada sağlamlaştırmış olmaktadır.

KOVİD-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik. Aşama aşama ilave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Ülkemiz,   tüm   temel   gıda   maddelerini   kendisi   ürettiği   için,   hemstoklarımız,   hem   de   tedarik   zincirlerimizin   işleyişi,   ihtiyacımızıkarşılayacak düzeydedir. Kamu   güvenliği   konusunda   ise   milletimizin   dirayetli   tutumu   veemniyet birimlerimizin gayretleri neticesinde, kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu vesileyle, tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, gıdave   ihtiyaç   malzemelerinin   halkımıza   ulaştırılmasını   sağlayan esnafımıza,   üretimi   devam   ettiren   sanayicimize   ve   işçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz Milletim...Türkiye, Avrupa ve Amerika’ya kıyasla, bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Vatandaşlarımızın, her geçen gün daha bilinçli bir şekilde tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Salgın   sürecinde   en   önemli   hususlardan   biri   sağlık   sistemimizi ayakta tutmaktır. Sağlık kuruluşlarımızın personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda KOVİD-19 hastalığı ile mücadeleye tahsis edersek,salgınla o derece etkili şekilde baş edebiliriz. Ayrıca, bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun   için   vatandaşlarımızın,   gerçekten   acil   olmayan   durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum. Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamuda ve özel sektörde evdençalışma   yöntemini   devreye   alarak,   yaşlılarımıza   özel   ihtimam göstererek, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık. İnsanların toplu olarak bulunduğu tüm mekanların faaliyetlerine aravermesi de, evde kalma çağrımızın hayata geçmesine önemli katkı sağladı. 

Son olarak, kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse,   şehiriçi   ulaşımda   da   benzer   yöntemleri   devreye sokabiliriz. Günlük test sayısını 10 bine ulaştırdık. Tespit  yapılan   kişi,   hastalık   belirlenen   vaka,   vefat   ve   taburcu rakamlarımızı, şeffaf bir şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 39 yerleşimbirimimiz karantina altındadır.Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, herbirimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Burada   en  önemli   hassasiyetimiz,   temel   ihtiyaç   maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir.

Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması içingereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız. Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz. Bu çerçevede, içinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak, salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’ya   bir   uçak   dolusu   malzemeyi   birkaç   gün   içinde naklediyoruz. 

Aynı   şekilde   sıkıntılı   bir   dönemden   geçen   İtalya’ya   da,   Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesi ulaştırdık. Üretimini kendi yaptığımız malzemeleri gönderdiğimiz başka ülkelerde var. Türkiye ne  kadar güçlü olursa, dostlarına  da  o derecede  fazlayardım eli uzatabilecektir. Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz.Sağlığımız ve güvenliğimiz için gereken her türlü tedbiri alarak, budoğrultuda yolumuza devam edeceğiz. İşi   olmayan,   zorunluluğu   bulunmayan   vatandaşlarımız   gönüllü karantina   ile   kendilerini   ne   kadar   evde   tutarlarsa,   hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacaktır. Temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmesi, hastalığın kırılma zincirine çok önemli katkı yapacaktır. Nice   sıkıntıyı   birlikte   göğüslediğimiz,   nice   mücadeleyi   birlikte yürüttüğümüz milletimizle ele ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter   ki   kurallara   uyalım,   tedbiri   elden   bırakmayalım,başaracağımıza inanalım. Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. 

Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz.Çünkü biz Türk Milletiyiz. Aziz Milletim...Medeniyetimiz ve kültürümüz, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kuruludur. Devlet   olarak,   açıkladığımız   ekonomik   ve   sosyal   destek paketleriyle,   her   kesimden   insanımızın   yanında   olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. İstihdamın   sürmesini   sağlamak   için,   esnafımıza,   sanatkarımıza,küçük   ve   orta   ölçekli   işletmelerimize,   ihracatçılarımıza   pek   çokerteleme ve destek düzenlenmesini hayata geçirdik. 

Ülkemizdeki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayıbulan muhtasar, KDV ve pirim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Nakit akışı bozulan KOBİ’ler ve diğer firmalara, mevcut kredilerinin 6   aya   kadarı   ödemesiz  olmak   üzere,   12   aya   kadar  ilave   süre tanınmasını sağladık. Sektör   ayrımı   gözetmeksizin   tüm   kurumsal   ve   ticari   firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik. Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. Personel   maaşlarını   kamu   bankalarından   ödeyen   firmalara,istihdamı azaltmamaları şartıyla, önümüzdeki 3 aylık personel giderikadar ilave likit sağladık.Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam kapasitesinide 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar lirayayükselttik.

Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner liranakit yardımı yapıyoruz. Kısa çalışma ödeneğin şartlarını kolaylaştırdık. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal   yardımlaşma   ve   dayanışma   vakıflarımızın   ödeneklerini artırdık. Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurttakalmadıkları   günlerin   ücretlerini   iade   ediyor,   Nisan,   Mayıs   ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziranayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.  

Halen   41   ilimizdeki   yükseköğrenim   yurtlarımızda,   yurt   dışındangelen 21 bin 500 vatandaşımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz. İlk   ve   orta   öğrenimdeki   öğrencilerimize   8   CİGABAYT’a   kadar ücretsiz internet imkanı getirdik. Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza, 6 milyarliralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandanyapıyoruz.  Yine   sağlıkçılarımızın   her   birine,   TÜRKSAT   üzerinden   100’er GİGABAYT ücretsiz internet kotası veriyoruz. Çiftçilerimize   destek   olmak   için   2020   yılı   tarımsal   desteklerininyarıya yakınını bugüne kadar ödedik

Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde   kendi   kendimize   yeterlilik   oranımız   yüzde   100’ün üzerindedir. Bu   dönemde   yoğun   talebi   olan   bakliyat,   makarna,   temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil   toplum   kuruluşlarımızın   da,   imkanları   çerçevesinde   ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz. “BİZ   BİZE   YETERİZ   TÜRKİYEM”   diyerek   başlattığımız   bu kampanya için,  Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabıaçıldı.

Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye  ile geçimini  sürdüren  kesimler başta  olmaküzere,   alınan   tedbirlerden   dolayı   mağdur   olan   dar   gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her   ilimizde   ve   ilçemizde   bulunan   Sosyal   Yardımlaşma   ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız.  Gerekirse   muhtarlıklarımızı   da   devreye   alarak,   kampanya da toplanan   paraların   en   doğru   şekilde   yerine   ulaşmasını   temin edeceğiz. Kampanyayı,   şahsım   olarak,   bu   ayki   maaşımı   bağışlayara kaçıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekildebu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifadeettiler. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin   teşkilatlarını,   tüm   belediye   başkanlarımızı,bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız dabu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah   yaşadığımız   sıkıntılı   günleri   geride   bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik,kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla...

Matchroom Boks Gecesi - Amir Khan vs Samuel Vargas - Full Fight