Divan üyesinden denetime çok sert sözler! 'Koltukları derhal boşaltın'

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı - kırmızılılarda ibra edilmeyen denetim kurulunun görev ve yetkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İşte divan üyesinden gelen ve çok konuşulan mektup...
29 Ağustos 2020 12:37- Son Güncelleme - 29 Ağustos 2020 14:07
Google news abonelik

Burhan Can Terzi - AJANSSPOR

Galatasaray camiasında ibra edilmeyen denetim kurulunun görev ve yetkileri tartışılmaya devam ediyor. Divan üyesi Gürkan Eliçin, hukuk önünde yok hükmünde olduğunu belirttiği denetim kuruluna şimdi de açık mektup yazdı ve “Derhal işgal ettiğiniz koltukları boşaltın” dedi.

Galatasaray camiasında büyük bir hukuk tartışması yaşanıyor. 2019 olağan genel kurulunda ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurulları koltuklarında oturmaya devam ederken, sarı-kırmızılı camiadan hâlâ görevde olunmasının “Hukuksuzluk” olduğunu savunanlar var. Mart 2019’da ibra edilmedikten sonra tüzüğe göre istifa etmesi gereken kurullar, konuyu mahkemeye taşımış ve mahkemece ibrasızlık kararlarına tedbir aldırılmıştı. Ancak geçen haftaki divan toplantısında üyelerden Gürkan Eliçin, 18 Aralık 2019 tarihinde denetim kurulunun tedbiri istinaf mahkemesi tarafından kesin olarak kaldırıldığı ve denetim kurulunun şu an hukuksuzluk yaptığını belirtti.

YÖNETİM CEVAP VERMİŞTİ

Divan kurulunda “J’accuse” yani suçluyorum diyerek yönetim ve denetim kuruluna seslenen Gürkan Eliçin, “Siz kendinizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarından üstün mü görüyorusunuz” diye de sormuştu. Divan kurulunda yaşananlar üzerine, Galatasaray yönetim kurulu geçen perşembe günü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Galatasaray yönetimi, davanın esastan devam ettiğini, Gürkan   ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını tüzükte de denetim kurulunun ibrasızlığıyla ilgili görevi sonlandırmaya yönelik bir hüküm olmadığını bildirdi. Galatasaray yönetiminin bu açıklamasına Gürkan Eliçin’den cevap gecikmedi. Bir açık mektup yazan Eliçin sert sözler kullandı.

“GERÇEKLERİ ÇARPITMAK”

“GERÇEKLERİ ÇARPITMAK”

Galatasaray Divan Kurulu üyesi. “Resmi İnternet Sitesinde yayınladığınız bildiriyi şaşkınlık ve üzüntü ile okudum. Şaşırdım, çünkü sayın üyelerimizin gerçekleri öğrenmeleri adına yayınladığınızı iddia ettiğiniz bildiride en hafif tabirle, doğruları söylemediniz. Üzüldüm, çünkü bunu yaparken Galatasaray Spor Kulübüne bir zamanlar hizmet etmiş üyeler olarak gerçekleri çarpıtmaktan çekinmemişsiniz” girizgahıyla başladığı mektubunda “Galatasaray Spor Kulübünün ‘yok hükmündeki’ Denetim Kurulunun sayın üyeleri, İşgal ettiğiniz Galatasaray Spor Kulübüne ait o koltukları derhal boşaltınız. O koltuklarda haksız ve hukuksuz geçirdiğiniz her dakikanın hesabı gereken platformda mutlaka sorulacaktır” sözlerini kullandı. Bu çağrının ardından Galatasaray yönetimi ve denetimim kurulunun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Galatasaray Yönetiminin perşembe günü yaptığı açıklama ile Gürkan Eliçin’in açık çağrısının tam metinleri:

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun açıklamasını kamouyuna saygıyla duyururuz.

“Değerli Galatasaray’lılar,

Kulübümüz Divan Kurulu’nun 22.08.2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği aylık olağan toplantısında söz alan üyelerden bazılarının, Denetim Kurulumuzun meşruiyetini sorgulamak suretiyle gerçek dışı söylemlerde bulundukları izlenmiştir.

Aynı konuda Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi tarafından kulübümüz resmi sitesinden 08.01.2020 tarihinde yayınlanan ve hukuki durumu bilgilendiren açıklama yapılmış olmasına rağmen konunun yeniden gündeme getirilmesi üzerine ve sayın üyelerimizin gerçekleri öğrenmeleri adına bahse konu süreci tekrar hatırlatmakta fayda görülmüştür.

Bir Divan Kurulu üyemizin, 22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Divan Kurulu toplantısında, T.C. İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/1986E. ve 2019/1686K. sayılı kararı neticesinde hukuki sürecin sonlandığı ve 25.03.2019 tarihli Genel Kurulda Denetim Kurulumuz hakkında verilen ibrasızlık kararının kesinleşmiş olduğu şeklindeki ifadesi hukuken yanlıştır.

T.C. İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararı, ibrasızlık kararının iptali için açmış olduğumuz ve T.C. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/469E.sayılı dosyasında görülen davada verilen tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin olup, aynı mahkemenin aynı sayılı dosyasında görülen yargılama esastan devam etmektedir.İbrasızlık kararının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin duruşmalar devam etmekte olup, ilki 11.09.2020 tarihinde yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmemiş olmaları Denetim Kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir. Gerek tüzüğümüzde gerekse Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda ibrasızlık halinde Denetim Kurullarının görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

Aynı üyemizin, Tüzüğümüzde Yönetim Kurulu için yazılı yaptırımları emsal alarak “kıyas olarak onlar da seçime gitmeli diyebiliriz” ve “Denetim Kurulu’nun hukuki varlığı sona ermiştir, müstafi sayılmalı, günlük işlerle uğraşmalı” şeklindeki söylemleri herhangi bir yasa, kural ve tüzük hükmüne dayanmayan, kişisel beklentilerinden öteye geçmeyen geçersiz ve mesnetsiz ifadelerdir.

Bir diğer üyemizin konuşmasında ise; Denetim Kurulu’nun hangi dönemleri denetleyebileceğine ilişkin sözlerinin hiçbir dayanağı yoktur. 2018 yılına ait denetim raporumuzun II-1,2,3 bölümleri incelendiğinde, hem önceki dönemlerde belirlenmemiş veya raporlanmamış konuların, hem de cari yıla ait tespitlerimizin yer aldığı açıkça görülmektedir.

Denetim Kurulumuz, Tüzüğümüzden ve Genel Kurulumuzdan aldığı yetki ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıklarını hem kendi dönemlerini hem de ibra edilip edilmemesinden bağımsız olarak geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde denetleme yetkisine haizdir. Zaman sınırlaması olmaksızın görevimizin başında olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Denetleme Kurulu”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Gürkan Eliçin:

GALATASARAY SPOR KULÜBÜNÜN “YOK HÜKMÜNDEKİ” DENETİM KURULUNUN SAYIN ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRI:

Galatasaray Spor Kulübünün “yok hükmündeki” Denetim Kurulunun sayın üyeleri,

27.08.2020 Perşembe günü Galatasaray Spor Kulübü Resmi İnternet Sitesinde yayınladığınız bildiriyi şaşkınlık ve üzüntü ile okudum. Şaşırdım, çünkü sayın üyelerimizin gerçekleri öğrenmeleri adına yayınladığınızı iddia ettiğiniz bildiride en hafif tabirle, DOĞRULARI SÖYLEMEDİNİZ. Üzüldüm, çünkü bunu yaparken Galatasaray Spor Kulübüne bir zamanlar hizmet etmiş üyeler olarak GERÇEKLERİ ÇARPITMAKTAN çekinmemişsiniz.

Bildirinizde “Bir Divan Kurulu üyemizin - ki o ben oluyorum -22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Divan Kurulu toplantısında, T.C. İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/1986E. ve 2019/1686K. sayılı kararı neticesinde hukuki sürecin sonlandığı ve 25.03.2019 tarihli Genel Kurulda Denetim Kurulumuz hakkında verilen ibrasızlıkkararının kesinleşmiş olduğu şeklindeki ifadesi hukuken yanlıştır” demişsiniz. Bu çağrımın ekinde paylaştığım konuşmamın 27 saniyelik bölümünde de tekrar izleyebileceğiniz gibi ben Denetim Kurulunun aklanmama kararının İCRASINA KONULAN TEDBİRİN kesin olarak kalktığını, altını çize çize ve sözcükleri titizlikle seçerek ifade ettim.

Yine bildirinizde “Gerek tüzüğümüzde gerekse Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda ibrasızlık halinde Denetim Kurullarının görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır” buyurmuşsunuz. Galatasaray Spor KulübüTüzüğünün Yönetim Kurulunun görevlerini düzenleyen 87/22. Maddesi “Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak” derken aklamayan organın hangisi olduğunu belirtmiyor. Medeni Kanun’un 72. Maddesi Derneğin zorunlu organlarının genel kurul, yönetimkurulu ve denetim kurulu olduğunu hükme bağlıyor. İbra keyfiyeti için genel kurula gelen yalnızca iki organ bulunuyor. Ve aklanmama durumunda ne olacağı Kanun ve yönetmelikte yazmasa da, tüzüğümüzün 87/22. Maddesinde “kıyasi yoruma” bile ihtiyaç bırakmadan açıkça yazıyor: En geç 30 gün içinde seçime gitmek.

Zaten bu nedenle zat-ı alileriniz de açtığınız davalarda mahkemelere verdiğiniz dilekçelerde; ibrasızlık kararının icrasına, aklanmayanların bir sonraki seçime katılmalarını engelleyen Tüzüğümüzün 59. Maddesinin icrasına ve en geç 30 gün içinde seçime gidilmesini öngören 87/22. Maddenin icrasına tedbir koymayı talep ettiniz. Mahkemeler de bu maddeleri inceleyip kurdukları tedbiri koyan ve daha sonra tedbiri kaldıran hükümleriyle en geç 30 gün içinde seçime gidilmesini öngören 87/22. Maddeyi hukuksal açıdan kesinleştirdiler. Böylece bu konu hukuksal açıdan yorumlanacak bir olgu olmaktan çıktı.

Şimdi “yok hükmündeki” Denetim Kurulunun sayın üyelerine sormak istiyorum:

• Nasıl olur da koskoca Galatasaray Spor Kulübünüdenetlemesi beklenen bir heyet göz göre göre video kaydıyla sabit bir cümlemi dahi çarpıtabilir?
• Bir yandan Tüzüğümüzde ibrasızlık halinde Denetim Kurullarının görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır iddiasında bulunurken, öte yandan neden Mahkemelerde defalarca Tüzüğümüzün 87/22. Maddesinin icrasının durdurulmasını / tedbir konulmasını talep ettiniz? Galatasaray Spor Kulübü üyelerine doğruyu söylememe, gerçekleri onlardan saklama cüretini nereden buluyorsunuz?
• Galatasaray Spor Kulübü tarihine Genel Kurul kararlarını, Tüzük hükümlerini, Mahkeme kararlarını tanımayan üyeler olarak geçmek sizlere ne hissettiriyor?

Galatasaray Spor Kulübünün “yok hükmündeki” Denetim Kurulunun sayın üyeleri,

İşgal ettiğiniz Galatasaray Spor Kulübüne ait o koltukları DERHAL BOŞALTINIZ. O koltuklarda haksız ve hukuksuz geçirdiğiniz her dakikanın HESABI gereken platformda mutlaka sorulacaktır.

Sarı Kırmızı sevgilerimle,

H. Gürkan ELİÇİN - 7593

Spiker canlı yayında soyundu!