Haşhaşiler kimdir ve kimin askerleri? Hikayeleri...

TRT'de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu olan Haşhaşiler hakkında araştırmalar devam ediyor... Hasan Sabbah Haşhaşileri nasıl yetiştirdi, Haşhaşiler gerçek hikayesi, Haşhaşiler kimdir, Haşhaşi ne demek gibi araştırmalar sürüyor. Haşhaşiler kimin çocukları, Haşhaşiler Türk mü, Haşhaşiler Müslüman mı, Haşhaşiler Ermeni mi, Haşhaşiler yahudi mi, Haşhaşiler Bizanslı mı gibi araştırmalar sürüyor. Haşhaşiler beyaz mı Haşhaşiler siyah mı gibi araştırmalar da devam ediyor... Detaylar...
28 Eylül 2020 01:11- Son Güncelleme - 28 Eylül 2020 01:15
Google news abonelik

TRT'de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu olan Haşhaşiler hakkında araştırmalar devam ediyor... Hasan Sabbah Haşhaşileri nasıl yetiştirdi, Haşhaşiler gerçek hikayesi, Haşhaşiler kimdir, Haşhaşi ne demek gibi araştırmalar sürüyor. Haşhaşiler kimin çocukları, Haşhaşiler Türk mü, Haşhaşiler Müslüman mı, Haşhaşiler  Ermeni mi, Haşhaşiler yahudi mi, Haşhaşiler Bizanslı mı gibi araştırmalar sürüyor. Haşhaşiler beyaz mı Haşhaşiler siyah mı gibi araştırmalar da devam ediyor... Detaylar...

Haşhaşiler, Sabbahîler ya da Suikastçılar, Şîʿa mezhebinin İsmâ‘îl’îyye koluna mensup din adamı Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Elemût Kalesi'ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dinî tarikat ve siyasî örgüt. 

"Haşhaşi" kelimesinin kökeni ve anlamı 19. yüzyıla kadar Batı dünyasında tartışma konusu olmuştur. 19 Mayıs 1809 tarihinde Silvestre de Sacy'nin Institut de France'da yayınladığı bildiride kelimenin etimolojisine getirdiği açıklama kabul görmüştür. Sacy'e göre Batı dillerinde "suikastçı, kiralık katil" gibi anlamlara gelen ve en erken Haçlı Seferleri kayıtlarında rastlanan "assasini, assissini, heyssisini" gibi kelimelerin kökeni Arapçadaki "haşhaş" kelimesidir. Bu kelimenin çoğulu ise "haşhaşiyyun, haşhaşin" gibi kelimelerdir.
 
"Haşhaş" kelimesi Arapçada "kuru ot" ve "hayvan yemi" anlamına gelir. Sonraları kelimenin anlamı uyuşturucu etkisiyle bilinen hint keneviri ile özdeşleştirilmiştir. Silvestre de Sacy, Haşhaşiler'e bu adın haşhaş kullanma alışkanlıkları yüzünden verildiği kanısını benimsememekle beraber bu adın, şeyhin fedailerine vadettiği cenneti tattırabilmek için onlara gizlice haşhaş içirmesiyle ilgili olabileceğini düşünmüştür. Bunu da özellikle Marco Polo'nun seyahatnâmelerinde geçen cennet bahçeleri hikâyesiyle temellendirmiştir. 1273 yılında İran'dan geçmiş olan Marco Polo'nun seyahatnâmesindeki hikâye kısaca şöyledir:
 
Kendi dillerinde şeyhlerine "dinin büyüğü" anlamına gelen Alaeddin diyorlardı. Şeyh iki dağ arasındaki vadiyi kapatmış ve burayı sütten, baldan ve şaraptan akan sular, güzel huriler ve çeşitli meyve bahçeleriyle donatmıştı. Dağın şeyhi müridlerinin gerçekten cennette olduklarını zannetmeleri için burayı Muhammed'in cennet tasvirine benzetmişti. Bizim yaşlı adam dediğimiz bu efendi fedailerine iksirinden içirerek onları dörderli, altışarlı gruplar halinde bahçeye taşıtıyordu. Gerçekten cennete gittiklerini zanneden müridlerini bir göreve göndereceği zaman şeyh "Gidip şunu şunu öldüresin. Meleklerim seni cennete götürecektir." diyordu. Şeyh'in cennetine geri dönebilme arzusuyla fedailerin göze almayacağı hiçbir tehlike yoktu.
 

Alamut'tan günümüze ulaşan metinlere göre Hasan müritlerine dinin esaslarına bağlı kalanlar manasında, "esasiyim" demekten hoşlanırdı ve yabancı seyyahların yanlış anladıkları bu terim "haşhaş", afyon kuşkularının ortaya çıkmasına neden oldu.

Araştırmacı yazar Faik Bulut'a göre ise Marco Polo'nun hatıralarında anlattığı bu ifadeler iki nedenden ötürü gerçekleri yansıtmamaktadır:

Tuncay Şanlı'nın Premier Lig'de attığı en güzel goller