Vardar'a göre şampiyonluk neden kaçtı?

03.09.2015 06:48 - Son Güncelleme -
Vardar'a göre şampiyonluk neden kaçtı?

Ta­kı­mın gi­di­şa­tı­nın ga­yet iyi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Si­yah-Be­yaz­lı ida­re­ci "Ge­çen se­ne de iyi bir ta­kım oluş­tu­rul­muş­tu. Ama Tür­ki­ye'nin en iyi fut­bo­lu­nu oy­na­ma­mı­za rağ­men şam­pi­yon­lu­ğu 5 maç ka­la kay­bet­tik. Bu­nun bir­ta­kım se­bep­le­ri var­dı; ki be­lir­li bir kıs­mı ka­mu­oyu­na yan­sı­ma­dı. Bu se­ne Şe­nol Gü­neş ile iyi bir baş­lan­gıç yap­tık. Ge­çen se­ne­nin al­ter­na­tif oyun­cu­la­rı bu se­zon çok ön pla­na çık­tı. Oğuz­han, Cenk, Ke­rim gi­bi.

“13-14 KİŞİYLE BU İŞ OLMAZ”
Şampiyonluklarda kilit noktanın iç rekabeti artırmak olduğunu vurgulayan Vardar “13-14 kişiyle şampiyon olmak mümkün değil. Geçen sezon bunun sıkıntısını da yaşadık. Bu sezon görünen o ki 23 oyuncu da katkı verecek. İnşallah Veli dönecek. Tolgay da en kötü ihtimalle ikinci yarı maçlarına yetişecek. Tabii önemli olan bireysel yetenekler değil takım olabilmek. Beşiktaş da bu süreci iyi tamamlıyor. İnşallah bu bütünlüğü hiç bozmaz ve geçen sene yarım kalan işi bu sene tamamlarız” dedi.

“SAHADA OYNANSIN”
Son olarak futbol camiasına mesajlar gönderen Vardar "İnşallah futbol yalnızca sahada oynanan, güzelliklerle konuşulan bir spor halini gelir. Herkes verdiği emeğin karşılığını alır” diye konuştu.

Pogba'dan Kabe paylaşımı

news Image

5 saniye sonra yeni habere geçilecek
keyboard_arrow_up