AjanssporAjansspor uygulamasını indir

Fenerbahçe'de flaş Bankalar Birliği gelişmesi

İlk Yayınlanma : 01 Oca 2021 - 12:35 / Son Güncelleme : 01 Oca 2021 - 14:14

Fenerbahçe, Ajansspor un daha önce duyurduğu hisserdarlarının onaylandığını anlaşmayı resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamaya göre sarı lacivertlilerin yatırımcıları, yönetimin Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşmaya 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş Bankalar Birliği gelişmesi

Ajansspor -  Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 25 Aralık’ta yaptığı toplantıda görüşülen gündemlerin biri de Türkiye Bankalar Birliği  ile yapılacak anlaşmanın detayları oldu. Ajansspor, kulübün finansal borçlarını yeniden yapılandıran anlaşmanın maddelerine yatırımcılar tarafından onay çıktığını özel haberle duyurmuştu. KAP'a bugün yapılan açıklamayla bu karar resmileşti.

Kamu Aydınlatma Platformuna sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genel kurulda 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla anlaşma yapılmasına onay verildi.

Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği Konsorsiyomu ile anlaşmasının maddeleri şu şekilde;
- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

- Borç Yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”) kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleşecektir.

- 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran - 31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Ürün Gelirleri, Diğer vb.) toplamının asgari %50’sine tekabül eden bir tutarda Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.

- 2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup, bir önceki sezonda Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari sezonda bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.
- 2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25’ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.
- Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

- Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, Derneğin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.
- Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel kurula sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek şekilde hazırlanacaktır,
- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel kurul onayına sunularak kabul edilmesinden önce Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 sezonundan itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış mali denetim raporunda işletmenin sürekliliği maddesinde de aynı şekilde yer alması sağlanacaktır. Bağımsız denetim şirketi tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.

- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi Konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.
- Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda ana prensipleri yer alan konuları ve yapılandırmaya ilişkin diğer tüm hususları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.
- Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle yukarıdakilerden farklı esaslar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen esaslar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması; pay sahiplerinin oyuna sunulmuş olup,
- Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması,
- 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması ve

- Gündemde yer almasına karşın 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin henüz imzalanmamış olması sebebiyle onaya sunulması mümkün olmamış olmakla birlikte, gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanmasına; 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. Yukarıdaki hallerden herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Futbol A.Ş’nin 01.06.2019-31.05.2020 dönemine ait 25 Aralık’ta yapılan olağan genel kurul Toplantısının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edildiği bildirildi.