Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşması için kritik tarih belli oldu

22.12.2020 - 18:38 | Son Güncellenme: 22.12.2020 - 18:51

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu toplantısının 25 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Toplantının gündeminde Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın onaylanması da bulunuyor. İşte detaylar...

AJANSSPOR - HABER

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un daha önce duyurduğu borçların 2+7 yıl yapılandırılması ile ilgili Bankalar Birliği anlaşması konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamayla Fenerbahçe AŞ'nin Olağan Genel Kurulu'nun 25 Aralık'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Açıklamada, koronavirüs nedeniyle katılımcıların fiziken gelmek yerine elektronik ortamı tercih etmeleri tavsiye edildi. 

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: 02.12.2020 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz; Şirketimizin 01.06.2019- 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2020 Cuma günü, Saat 14.00'de, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın belirttiği önlemler uygun olarak yapılacaktır. Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya fiziken katılımları ancak HES kodlarının bulunması ve ibraz edilmesi halinde mümkün olabilecektir. Bununla birlikte salgının etkilerinin arttığı bu dönemde, genel kurulda yaşanabilecek yoğunluğun da göz önünde bulundurulması ve toplantıya katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir."

Gündemde ne var?

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada genel kurulun gündemini bildirmişti. Gündemde en önemli madde olarak Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın onaylanması geliyor. Genel kurulda Fenerbahçe A.Ş.'ye yeni atanan kişiler de oylanacak.

Genel kurulun gündem maddeleri şöyle:

1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Şirketimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması (Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanında ve genel kurul ilan metninde 6. gündem maddesinde bulunmaktadır.)

7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Faaliyet dönemi içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilmeler meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atamalar yapılmış olması nedeniyle işbu atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi

14 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Senin için hazırladığımız haberler