Kırkpınar ağalık ihalesi 7 Haziran’da yapılacak

31.05.2018 - 10:40 | Son Güncellenme: 31.05.2018 - 10:40

657. Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan koç ihalesini kazanan Ahmet Çetin’in Kırkpınar Ağalığı, Ağalık Şartnamesinin şartlarını yerine getirmediği için iptal edilince Edirne Belediyesi Encümeni tarafından yeniden ihale açıldı. 

Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ihalenin pazarlık usulü ile 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00’da Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzları ile belirtilen saatte belediye encümenine başvurmaları istendi. İşin tahmini bedeli 55 bin TL, geçici teminatının bin 650 TL olduğu ihaleye katılacakların ayrıca geçici teminat haricinde 11 bin TL ek teminat yatırmaları gerektiği bildirildi. 

657. Kırkpınar Güreşleri Ağalığı için açılan ihale ile ilgili açıklama şöyle: “2018 Yılı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (arttırma) ile satışa çıkarılacaktır. İşin tahmini bedeli 55.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.650,00.TL’dir. İhaleye katılacak olan talipliler, geçici teminatın haricinde 11.000,00 TL ek teminat yatıracaklardır. Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler; 4- İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan sureti. b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2018 yılı vizeli) c-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekâletname. d-) Sabıka sicil kaydı. (2018 yılı tarihli) e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. f- ) Kırkpınar Güreşleri ile ilgili bilgi ve diğer dokümanları içeren dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz. g-) Kişisel olarak ve ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirket var ise şahsen ve ilişikli olduğu şirketin Belediyemize borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları İlişiksiz Belgesi. (2018 yılı Haziran ayı içerisinde alınmış belge) 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 15:00’da Edirne Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. İhale Edirne Belediye Başkalığı Encümen salonunda yapılacaktır. (Adres: Babademirtaş mahallesi Mimar Sinan caddesi no:1 Edirne) İlan olunur.” 

Senin için hazırladığımız haberler