TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

26 Ağustos 2020 17:56- Son Güncelleme - 26 Ağustos 2020 17:58
Google news abonelik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 25.08.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen Geçici Madde 10 ile 2020-2021 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresi 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Federasyon, 13 Mayıs'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitmişti.

EKLER

EK I – İSTİSNALAR POLİTİKASI

A. PRENSİP

(1) Madde 6 uyarınca, UEFA Yönetimi veya UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun inceleme birimi, aşağıdaki konularda istisna tanıyabilir: a) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, madde 3'te tanımlanan karar verme organlarına veya sürece dair asgari gereksinimlerin uygulanabilir olmaması; b) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, madde 3'te tanımlanan ana sürece dair asgari gereksinimlerin uygulanabilir olmaması; c) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, madde 4'te tanımlanan asgari değerlendirme prosedürünün uygulanabilir olmaması; d) Madde 15/2 ve 15/3’te tanımlanan üç yıl kuralının uygulanabilir olmaması; e) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, bu Talimatın 2. Kısım Bölüm V’de tanımlanan kriterin uygulanabilir olmaması; f) 2. Kısım Bölüm V’de tanımlanan bir kriterin veya bir kriter kategorisinin uygulanması için başlangıç döneminin uzatılması.

(2) a), b), c), e) ve f) şıklarına ilişkin istisnalar TFF’ ye sağlanmıştır ve bu istisnalar TFF’ ye tescilli olan ve UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için lisans başvurusunda bulunan tüm kulüpler için geçerlidir. d) şıkkına ilişkin istisnalar, lisans başvurusu yapan kulübün kendisi için geçerlidir.

(3) Prensipte, bir istisna bir sezonluk süre için yapılır. Özel koşullar altında, bu süre uzatılabilir ve TFF bir gelişim planına tabi tutulabilir.

(4) Yeniden talep edilmesi halinde istisnanın tekrarlanması mümkündür.

B. SÜREÇ

(1) UEFA yönetimi veya UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun inceleme bölümü, istisna talepleri için karar verme mercii olarak hareket eder. UEFA yönetimi, A(1) (a), (b), (c), (e) ve (f) fıkralarında belirtilen hususlarla ilgili bütün istisnaları karara bağlar ve UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun inceleme bölümü ise A (1) (d) fıkrasının konusu istisna taleplerini karara bağlar.

(2) Bir istisna talebi yazılı, açık ve iyi yapılandırılmış olmalıdır.

(3) A (1) (a, b, c, e ve f) kapsamındaki istisnalar, UEFA tarafından belirtilen tarihe kadar TFF tarafından UEFA yönetimine sunulmalıdır.

(4) A (1) (d) kapsamındaki istisnayı durumlar TFF tarafından lisans adayı adına UEFA Yönetimi tarafından belirlenen formatta sunulmalıdır.

(5) UEFA yönetimi veya UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun inceleme bölümü, bu Talimat kapsamında istisna tanıma konusunda gerekli takdir yetkisini kullanır. 65

(6) Lisans adayının konumu ve durumu dikkate alınarak TFF’nin yetki alanının içerisinde yer alan futbol kapsamında bir istisna verilebilir. Bu örneğin şunları kapsar:

a) Nüfus, coğrafya, ekonomik geçmiş;

b) Futbol faaliyetleri (kulüp sayısı, tescilli futbolcu ve takım sayısı, futbol yönetimi, vs.);

c) Futbol düzeyi (profesyonel, yarı profesyonel veya amatör kulüpler);

d) Futbolun pazar potansiyeli (ortalama katılım, TV piyasası, sponsorluk, gelir potansiyeli, vs.);

e) UEFA katsayısı (federasyon ve kulüpleri) ve FIFA sıralaması;

f) Stadyumlar (kulüp, şehir/topluluk, vs.);

g) Gençlik ve Spor Bakanlığı dâhil ulusal, bölgesel ve yerel yetkili mercilerden alınan destek (mali ve sair);

h) Alacaklıların korunması;

i) Yasal grup yapısı ve raporlama kapsamı.

j) Kulüp unvanı

(7) Karar, TFF’ye bildirilecektir. Karar yazılı ve gerekçeli olmalıdır. TFF’ye, daha sonra kararı ilgili lisans başvurusu sahiplerine iletmelidir.

(8) UEFA Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca, UEFA yönetiminin veya UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun inceleme bölümünün kararlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) temyiz yoluna başvurulabilir