AjanssporAjansspor uygulamasını indir

Spor Yasası Neler Getiriyor? Spor Bakanlığı Kulüplerin Jandarması

Ajansspor Editör
Feride Kara
İlk Yayınlanma : 26 Mar 2022 - 22:57 / Son Güncelleme : 28 Mar 2022 - 08:21

TBMM'ye sunulan spor yasası tasarısı Spor Bakanlığı'na kulüplerle federasyon bilançolarını denetleme ve suç bulursa savcılığa gitme yetkisini veriyor.

Yazı Dizisi-2

Kenan BAŞARAN - AJANSSPOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ndeki en önemli maddelerin başında denetim geliyor. Teklifin 13. maddesi kulüplerin kendi iç denetim mekanizmaları ve federasyonların dışında ayrıca bakanlığın da doğrudan denetimine girmelerine olanak veriyor.

Her türlü denetim bakanlığa veriliyor

Söz konumu maddeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, yasanın kendisine tanıdığı dış denetimi, isterse denetlemeyi bağımsız bir kuruluşuna da yaptırabilecek. Maddeye göre bakanlığı denetiminin kapsamı şöyle: "Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenir."

Raporlar üç ay içinde bakanlığa

Kanun tasarısı, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerin, "yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr, zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde bakanlığa vermekle yükümlü" olduğunu bildiriyor.

Spor kulüplerine bir denetim de İçişleri'nden

Yapılacak denetim sonucunda bir usulsüzlük tespit edilirse yargı süreci başlatılacak: "Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir." Yeni yasayla spor kulüpleri ve federasyonlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın denetimine giriyor ancak spor kulübü statüsünde olanlar 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın da denetim alanında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırabilir

Kanun tasarısının 13. maddesinin 2. fıkrası bu durumu şu şekilde anlatıyor: "(2) Spor kulüpleri, 5253 sayılı Kanunim 19 uncu maddesi kıyasen uygulanmak
suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilir. Aynı Kanunun 30/A maddesinde belirtilen suçlar kapsamında spor kulübü ve spor anonim şirketinin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakam tarafından görevden uzaklaştırılabilir..."