Tahkim Kurulu, MHK'yı mahkeme yaptı!

06.11.2020 - 16:56 | Son Güncellenme: 06.11.2020 - 17:06

TFF Tahkim Kurulu çok tuhaf bir karar verdi. Kurul, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanan yardımcı hakem Serkan Akal'ın hakemliğe iade ve zararlarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan Tahkim Kurulu, topu yargılama yetkisi olmayan MHK'ya attı. MHK nasıl bir karar alacak? Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Rıza'nın başlattığı hukuki mücadelenin de bir sonucu olan duruma ilişkin işte detaylar...

Hüseyin ÖZKÖK - ÖZEL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) mahkeme yaptı! Peki bu tuhaf karar nereden ve nasıl çıktı?

Tahkim Kurulu, 5 Kasım 2020 Perşembe günü kendisine yapılan bir başvuruya dair aldığı kararı açıkladı. 2015 yılında MHK tarafından üst klasman yardımcı hakem listesinden çıkartılması sonrası yaptığı itirazı Tahkim Kurulu’nca reddedilen Serkan Akal, konunun peşini bırakmadı. Hak ihlaline uğradığı savıyla Akal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Ve Akal,  28 Ocak 2020 tarihinde mahkeme tarafından haklı bulunurken, TFF’nin de 12 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar verildi.

Yardımcı hakem ne istedi?

Akal, bu kararla Tahkim Kurulu'na başvurdu ve yeniden göreve iade edilmesini ve hakemlikten uzak kaldığı döneme dair uğradığı zarar ziyanın da tazminini talep etti. Tahkim Kurulu, bu başvuruyu 24 Eylül'de gündemine aldı ve dün de karar verdi.

Fakat hukukçular bu kararı tuhaf buldu. Çünkü Tahkim Kurulu, Serkan Akal’ın dosyasını Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 378/1, yargılamanın iadesi talebi, maddesine göre eski kararın MHK tarafından alınmasından dolayı yeni kararın da yine MHK tarafından verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdı. Yani yargılama yetkisi olmayan MHK'ye yargılama işi havale etti!

Tahkim ayrıca, Serkan Akal’ın 2020/21 sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesi’ne yaptığı itirazı içeren dosyanın da aynı şekilde MHK’ye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı.

Tahkim topu MHK'ya attı ama bu yanlış

Serkan Akal'ın davasını AİHM ve TFF nezdinden yürüten Zeki Edebali Hukuk Danışmanlık'ın kurucu ortağı Avukat Zeki Edebali, Tahkim Kurulu'nun aldığı kararın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Kararın iki boyutu olduğunun altını çizen Edebali, "Olumlu tarafından bakarsak Tahkim Kurulu, ilk defa AİHM kararını yargılamanın yenilenmesi için sebep saydı. Bu iyi bir adım. Bu bundan sonrası için de çok önemli. Diğer yandan Tahkim'in bu hak ihlaline ilişkin düzeltme talebinin gereğini MHK'ya havale etmesini hukuken anlamak zor. Çünkü MHK bir hukuki yargılama organı değil. Evet, Serkan Akal'ın hakemliğe dönüşüne dair talebimizi hükme bağlayabilir. Ancak hakemlikten uzak kaldığı süreçten ötürü uğradığı maddi ve manevi zarara dair MHK'nın hüküm kurması hukuken mümkün değil. Tahkim Kurulu neden böyle bir şey yaptı? Acaba başka davalarda içtihat oluşmasın diye mi bu yolu seçti? Tahkim'in kararı açıkçası 'Ne şiş yansın ne kebap' olarak yorumluyorum. MHK bu karar sonrası davaya bakar mı, bilemiyorum. Usulen yanlış bir karar verdi Tahkim. Bu kararı Tahkim almalıydı ama topu MHK'ya attı" dedi.

TFF neden mahkum olmuştu?

Trabzonspor’un eski oyuncusu Ömer Rıza, 2008-2009 sezonun kulübe haber vermeden Trabzonspor'dan ayrılmış ve İngiltere'ye gitmişti. Bunun üzerine TFF Tahkim Kurulu, Ömer Rıza'nın Trabzonspor'a 129 bin 353 TL ödemesine karar vermişti. Rıza da 2010'da AİHM'ye başvurmuştu.

Bir diğer olayda ise Merkez Hakem Kurulu, 2015'te eski yardımcı hakem Serkan Akal'ı üst klasman yardımcı hakem listesinden çıkarmış bunun üzerine Akal TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuştu ancak başvurusu reddedilmişti. Akal daha sonra AİHM'ye başvurmuştu.

Çıkan kararlarda, Türkiye'nin (TFF) Rıza ve Akal'a 12 bin 500'er Euro tazminat, Rıza'ya 6 bin 975 Euro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği ifade edildi. Kararda ayrıca TFF’nin Tahkim Kurulu’na baskı yaptığı, federasyon kurullarının tarafsız ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin de altı çizilmişti.

AİHM kararı sonrası Tahkim Kurulu'nun aldığı karar

1. E.2015/169 - K.2015/177 Ek"

Serkan Akal'ın Tahkim Kurulu'nun 30.07.2015 tarihli E.2015/169 - K.2015/177 Ek sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Serkan Akal'ın Vekili Av. Ahmet Numan Duman'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; HMK 378/1. maddesi hükmünün kıyasen uygulanması ile yargılamanın iadesi talebi, kararı veren mercide yapılmalıdır. Yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilmiş olduğu görüldüğünden; dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli (A.R. and others v.Turkey App.No.5506/16) kararı çerçevesinde karar verilmek üzere Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,"

İşe iade talebi de görüşüldü

2. E.2020/286 - K.2020/325

"Serkan Akal'ın 2020-2021 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Kuruluz tarafından 24.09.2020 tarih 45 sayılı toplantısında incelemeye alınan dosyada; oluşturulan ara karar ile Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'na müzekkere yazılarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli (A.R. and others v.Turkey App.No. 5506/16) kararının Türkçe tercümesinin bir suretinin celbinin sağlandığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli kararı çerçevesinde dosyanın Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile.."

Kim gitse TFF'ye mahkum edecek

AİHM, eski Trabzonsporlu Ömer Rıza'nın başvurusu sonrası verdiği kararda TFF'nin hukuk kurullarının tarafsız olmadığına hükmetmiş ve bu kurulların bağımsızlaştırılmasını kararlaştırmıştı.

TFF yönetimi bu karar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılacağına açıkladı. Bu doğrultuda yapılan değişiklik tasarısı ise 1 Eylül'deki mali genel kurula getirildi. Ancak mali genel kurulda değişikliğin oylaması için gerekli üçte ikilik çoğunluk oluşmadığı için gündemden düşürüldü.

Yani TFF, Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu, Etiki Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi kurulların oluşumunu bağımsızlaştırmış değil.

Dolayısıyla mevcut kurulların verdiği kararlardan mağdur olduğunu düşünen herkes konuyu AİHM'e taşırsa TFF'yi mahkum edebilecek. Çünkü AİHM, başvuru dosyasının içeriğine dahi bakmadan, söz konusu kuralların TFF yönetimi etkisinde olduğu gerekçesiyle, aleyhinde karar veriyor.

TFF'nin 1 Eylül'de genel kurula getirdiği ama oylatamadığı değişiklikler de hukukçular tarafından göz boyama olarak nitelendirilmişti.

İşte süreci başlatan Ömer Rıza kararına dair haberimiz için tıklayın.

Senin için hazırladığımız haberler