Federasyon Başkanlığına Üç Dönem Sınırı Geliyor

Ali Bozkurt
30.03.2022 - 21:37 | Son Güncellenme: 31.03.2022 - 13:34

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa Tasarısı, federasyonların istemesi halinde genel sekreteri Gençlik ve Spor Bakanı atayacak. İşte detaylar...

Federasyon Başkanlığına Üç Dönem Sınırı Geliyor

Dizi Yazısı 6

Kenan BAŞARAN - AJANSSPOR 

TBMM'de komisyondan geçen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasa Tasarısı, federasyonların 5 kişilik denetim kurullarında 3 kontenjanını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiğini dizi yazımızın önceki bölümünde yazmıştık. Bugün bakanlığa verilen bir diğer imtiyaza değineceğiz. O da genel sekreterlikle ilgili düzenlemede vücut buluyor.

Genel sekreterin görevleri

Yasa tasarısının 35. maddesi spor federasyonlarında genel sekreterlik konusunu ele alıyor. Tasarı önce birinci fıkrasında tanım yapıyor: "Genel sekreter, spor federasyonunun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun talimatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur."

İlgini Çekebilir
Menajerle gizli sözleşme yapan başkana 3 yıl hapis!
Habere Git

İstenirse bakan atayacak

İkinci fıkradaysa aranan kriterler sıralanıyor ve ardından talep halinde bu kişiyi bakanlığın atayabileceği belirtiliyor: "Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu kararıyla istihdam edilir. Spor federasyonunun talebi halinde Bakan tarafından genel sekreter ataması yapılabilir."

Aranacak şartlar için yönetmelik

Evet, bir spor federasyonunun talep etmesi halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel sekreter ataması yapabilecek. Genel sekreterler kurumlarda idari işleyişte oldukça etkin bir konuma sahip oluyor. Tasarı, genel sekreterlikte aranılacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esaslarının da bakanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirleneceğine işaret ediyor.

İlgini Çekebilir
Spor Bakanı da kulüplerin kasasını görecek
Habere Git

Dernek statüsüne sahip kulüpler ne olacak?

Kanun tasarısı kulüpleri bundan böyle 'Spor Kulübü' ve 'Spor Anonim Şirketi' olarak tanımlıyor. Buna karşın geçici 1. madde, kanun öncesi kurulmuş dernek statüsündeki kulüplerin haklarının ne olacağını şöyle yanıtlıyor: "Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmış olan gençlik ve spor kulüpleri ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu yararına çalışma statüsü devam eder ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanır."

Spor kulübü mü gençlik kulübü mü?

Geçici 1. maddenin 3. fıkrasında statü değiştirmek isteyen kulüplere 2 yıllık bir süre tanınıyor: "Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunurlar. Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik dernekleri, 5253 sayılı kanuna tâbi olarak faaliyetlerini sürdürür."
5253 sayılı kanunun Dernekler Kanunu olduğunu belirtelim.

İlgini Çekebilir
Sadece kulüp değil, federasyon başkanına da hapis!
Habere Git

Tüzük değişikliği için 1 yıl zaman

Kanun tasarısının 5. fıkrası spor kulüpleri ve federasyonlarına tüzüklerini kanuna uydurmak için bir buçuk yıla kadar süre tanıyor: "Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir."

Anonim şirketlere 1 yıl süre

6. fıkrada belirtildiği üzere daha önce kurulmuş olan anonim şirketlere de spor anonim şirketi kimliğine bürünmeleri için 1 yıllık süre veriliyor: "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, Kanun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelirler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz."

İlgini Çekebilir
Elektronik oy geliyor, 4 büyükte denge değişebilir
Habere Git

Federasyon  başkanına 3 dönem

34. maddede federasyon başkan adayları için delege sayısının yüzde 15'i oranında desteği şart koşuyor: "Federasyon başkan adayları yönünden gene! kurul delegelerinin en az yüzde on beşinin yazılı desteğine sahip olmak."


Tasarı başkanlara da 3 dönem sınırı getiriyor: "Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler; görev sürelerine bakılmaksızın en fazla iki dönem daha görev alabilirler."

Yasadan önceki süre de dahil

Geçici maddede kanundan önce görev sürelerinin de hesaba katılacağı vurgulanıyor: "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve Kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler; görev sürelerine bakılmaksızın en fazla üç dönem daha görev yapabilirler."

İlgini Çekebilir
Bağımsız PFDK ve Tahkim'e erteleme!
Habere Git
Senin için hazırladığımız haberler