AjanssporAjansspor uygulamasını indir

Stopajda kulüplere müjde değil, endişe!

İlk Yayınlanma : 01 Oca 2021 - 17:11 / Son Güncelleme : 01 Oca 2021 - 17:37

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu yüzlerce kulüp, yaklaşık olarak bir yıldır stopaj iadesi bekliyordu. Söz konusu yönetmelik 2020'nin son günü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sporcu ücretlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kesilen gelir vergisinin yüzde 70'i amatör branşlarda kullanılmak üzere kulüplere doğrudan iade edilecek. Detaylar haberimizde...

Stopajda kulüplere müjde değil, endişe!

AJANSSPOR-HABER

Aralarında dört büyüklerin de olduğu yüzlerce kulüp, bir yıldır stopaj iadesi bekliyordu. Ödemenin yapılmamasının nedeni yönetmeliğin çıkmamasıydı. Söz konusu yönetmelik 2020'nin son günü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sporcu ücretlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kesilen gelir vergisinin yüzde 70'i amatör branşlarda kullanılmak üzere kulüplere doğrudan iade edilecek. Geri kalan oransa koşullara bağlandı.

Ajansspor, 31 Aralık 2020'de yayınlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİ ÜZERİNDEN BELİRLENEN PAYIN ÖZEL HESABA AKTARILMASI, KULLANILMASI VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK'i inceledi. İşte tüm detaylar...

Futbola harcanmayacak

Yönetmeliğin çıkması kulüpleri sevindirse de çok önemli iki sorunla da karşı karşıya bıraktı. Öncelikle bazı medya organlarında çıkan haber doğru değil. Kulüpler iade edilecek stopajın yüzde 30'unu futbola harcayamayacak. Yönetmelikte böyle bir ifade yok. Bu yoruma neden olan sermaye şirketleri ifadesi, sadece dernek ve şirket kulüpleri ayrımını ortadan kaldırmak için yapıldı.

Ne kadar iade edilecek belirsiz!

Yönetmelikte kulüpleri en çok düşündüren konu iade edilecek stopaj tutarının ne kadar olduğunun belli olmaması. Önceki dönemde stopajın tamamının iade edileceği net şekilde tanımlanırken bu defa öyle olmadı.

Yönetmeliğin 2. maddesinin 1. fıkrası şöyle diyor:

"Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı'nca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları kapsar.."

Büyükler için büyük kayıp olabilir

Görüldüğü üzere 'Hazine ve Maliye Bakanı'nca uygun görülen payların' ifadesi yer alıyor. Yani bakanlık isterse stopajın tamamını isterse belli bir kısmını kulüplere iade edecek. Bir diğer handikap da iade edilecek stopajın yüzde 30'nun da uluslararası başarı kriterine bağlanmış olması. Yani kulüpler geçmişe göre çok daha düşük stopaj iadesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ortalama olarak bir Anadolu Kulübü yaklaşık 10-15 milyon lira stopaj iadesi alırken, bu tutar dört büyüklerde 60 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Genel olarak ödenen toplam ücretlerin yüzde 20'sine tekabül ediyor stopaj oranı.

Geriye kalan yüzde 30'luk kısmın kulüpler tarafından diğer branşlarda kullanılması ise uluslararası şampiyonlara sporcu katılımı ve derece gibi koşullar bağlandı. Önceki yıllarda iade edilen stopaj (Maaş ve ücretlerden yapılan gelir vergisi kesintisi), kulüpler tarafından profesyonel şubelere ve özellikle de futbola harcanıyordu. Devlet bu suistimali önlemek için bir tedbir aldı.

Zamanında ödenmesi lazım

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, parayı Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılacak. Böylece kulüplerin parayı amatör branşlara harcayıp harcamadığı kontrol edilecek. Kulüplerin stopaj iadesinden yararlanabilmesi için; payına düşen gelir vergisini zamanında yatırması gerekiyor. Yönetmelikte, "Düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi üzerinden pay hesaplanmaz ve aktarım yapılmaz" deniliyor.

Yüzde 70'i doğrudan amatörlere

Sporculara ödenen aylık ücretin dışında, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı da vergi gelirine tabi ücret içinde yer alabilecek.

 

Para kulüplere nasıl aktarılacak? Yönetmelikte bunun tarifi şu şekilde yapıldı:

"- Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor kulüplerine aktarılmasını öngördüğü tutarları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep eder.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca talep değerlendirilerek aktarılacak pay belirlenir ve belirlenen pay özel hesaba aktarılır.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70’i ödenen vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel hesabına aktarılır. Kalan %30’u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2’de yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır.

-%30’luk payın aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir komisyon oluşturulur ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye şirketlerinin durumları her yıl incelenir. Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapılacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır."

Uluslararası başarı şart olacak

Kulüplerin, yüzde 30'luk payı almasında uluslararası puan çok önemli olacak. Buna göre yaz-kış olimpiyatları başta olmak üzere, paralimpik oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonası gibi uluslararası şampiyonlarında sporcuları derece yapan kulüpler yüksek puanlar alacak. Örneğin son yapılan; 2016  Yaz-Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda madalya alan her bir sporcu için kulübüne en yüksek puan olan 500 puan verilecek.

Paralar nereye harcanabilecek?

Kulüplerin hesabına yatırılan para kimlere nasıl ödenecek? Yönetmelik, brüt olarak ödemelerin nasıl yapılacağına şu şekilde düzenliyor:

"-Sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları, için kullanılır.

- Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.

- Bakanlık özel hesabından işveren özel hesabına aktarılan tutarlar ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

-İşveren özel hesabına aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkân sağlanacak şekilde tutulur."

Ücretlere yüzde 27'lik dilim sınırı

Yönetmelik, sporcular, çalıştırıcılar vs'ye ödenecek ücretlere 193 sayılı Vergi Kanunu'nun 103 maddesine göre kısıtlama getiriyor ve bu maddedeki 3. vergi diliminin 3 katının aşılamayacağına dikkat çekiyor. Peki üçüncü dilimdeki ücretler yüzdelik oran nedir?

Yüzde 27'lik dilime tekabül eden gelir vergisine tabi bu ücretler de şöyle:

98.000 TL’nin (130.000 TL) 40.000 TL’si (53.000 TL) için 7.100 TL (9.400) TL) (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin (190.000 TL) 40.000 TL’si (53.000 TL) için 7.100 TL), (9.400 TL) fazlası.

Kulüplerin hile yapması nasıl önlenecek?

Kulüpler yüzde 70'lik gelir vergisi iadesini amaç dışı kullanırsa ne olacak? Bakanlık ödenen parayı geri alacak:

Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde:

-Spor kulübü ve sermaye şirketi özel hesabına aktarılan tutarların amaç dışı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar; ilgili spor kulübü ve sermaye şirketinden ilgili mevzuatı uyarınca geri alınır.

Peki bakanlık denetimi nasıl yapacak? Yönetmeliğin 13. maddesinde bu konu şöyle anlatılıyor:

- Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

- Denetimlerde, işveren özel hesabında toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir."

Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.