Galatasaray’a 846 başvuru yapıldı

Galatasaray son dakika haberleri... Galatasaray’a kimler üye olabiliyor? Galatasaray’a bu sezon kaç kişi üye olacak? Galatasaray’a üye nasıl olunur? Galatasaray’a bu sene kaç üyelik başvurusu yapıldı
4 Eylül 2020 16:14- Son Güncelleme - 4 Eylül 2020 16:35
Google news abonelik

Burhan Can TERZİ - AJANSSPOR ÖZEL

Galatasaray’da bu yıl başkan Mustafa Cengiz’in tavsiyesiyle B Grubu’ndan yeni üye yapılacak 15 kişi dışında tam 846 yeni üyelik başvurusu yapıldı. A Grubu’ndan 117, C Grubu’ndan 14, D Grubu’ndan 242, E Grubu’ndan 473 kişi üyelik için sicil kurulunun kapısını çaldı.

Kançal soyadı dikkat çekti

Yeni üyelik başvurularından Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ile aynı soyadı taşıyan kişiler göze çarptı. Ajansspor, askının bir kısmına Ajansspor ulaşırken, listedeki Kerem Kançal, Zeynep Kançal, Errin Kançal ve Mehmet Emre Kançal isimleri mevcut üyelerin dikkatini çekti. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’nden Ahmet Tirali, “Yeni üye askı listesi D grubuna bakıyorum, sonra “aktif yönetici olduğum için eşimi üye yapmam doğru olmaz” diyerek annemi, yöneticiliği sırasında üye yapmayan babam geliyor. Camia bir tık değişti sanırım; bunu kabullenmek lazım” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Tüzüğü’nden üyelik maddeleri

MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; yönetim kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.
Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur.

A Grubu - Galatasaray Lisesi'nde en az iki yıl okumuş olanlar.
B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir.
C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. (Kulüp menfaatleri doğrultusunda transferi gerçekleşen sporcular Yönetim Kurulu kararı ile spor yaşamını kulüpte tamamlamış olma koşulundan muaf tutulabilirler)
D Grubu- En az 5 (beş) yıllık üyelerin çocukları ve eşleri.
E Grubu- Yukarıdaki grupların dışında kalanlar.

MADDE 8: A ve C gruplarında yukarıda tanımlanan üye adayları için hiçbir sayısal sınırlama uygulanmaz.
A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl ocak ayında yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz.
Yönetim kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.
Ancak her durumda, bir yılda kabul edilecek toplam üye sayısı 400 (dört yüz)'ü aşamaz.

MADDE 9:
Kulübe üye olmak isteyenler 1 Haziran - 31 Ağustos (otuz bir Ağustos dahil) tarihleri arasında, ön başvuruda bulunabilirler. Bu dönemi takip eden ilk iş günü başvurular kayda alınır, üyelik başvurularının değerlendirilmesi 30 gün içinde tamamlanır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
Üye kayıt işlemi yılda bir kere yapılır.

MADDE 10: Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
10.1) Aday üyenin üye olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış basılı başvuru beyannamesini doldurmak; özgeçmişini, nüfus suretini, yetkili merciden alacağı adli sicil ve arşiv kaydını gösterir belgeyi bu beyannameye eklemek,
10.2) Beyannameye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imza altına almak,
10.3) Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,
10.4) Yeteri kadar fotoğraf vermek,
10.5) Mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek ve başvuru beyannamesini Kulüpte kayıttan geçirtmek,
10.6) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak zorundadır.
Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir.

Gol geldi tribünden düştü